Zobowiązania w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oferowane przez biuro rachunkowe Biegła Księgowa

Obowiązki w obrębie poprowadzenia ksiąg rachunkowych proponowane przez biuro rachunkowe Biegła Księgowa są za każdym razem przez specjalistów przypilnowane. Obejmą one głównie: rejestrowanie dokumentów źródłowych w księgach rachunkowych, ewidencję dokumentów źródłowych w rejestracjach dla celów podatków od produktów i usług, opracowanie deklaracji VAT, sprawdzenie wszystkich papierów pod kątem formalnym, merytorycznym i rachunkowym, prowadzenie rejestracji środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych, bieżące dekretowanie i księgowanie raportów kasowych i rachunków bankowych, potwierdzanie salda, rozliczenie delegacji służbowych, wyliczenia zaliczki na obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa, przygotowanie planu kont wraz z polityką rachunkowości, opracowanie sprawozdań finansowych oraz raportów zrobionych w celach statystycznych, aktualizację i rejestrowanie danych firmy, opracowanie bilansu i rachunku zysków i strat na koniec każdego roku rozliczeniowego oraz zeznania rocznego osiągniętego dochodu lub poniesionej straty. Zaprezentowane biuro rachunkowe zajmie się wszystkim solidnie, w każdym przypadku zabiegając o satysfakcję wszystkich zleceniodawców.

Ponadto doświadczeni eksperci z biuro rachunkowe modlnica gospodarczym, obejmującym: analizę i ocenianie skutków prowadzonych przez zleceniodawcę operacji handlowych, poradnictwo w zakresie zaplanowania kolejnych przedsięwzięć, obsługę z zakresu prawa i podatków, dokonywanie rozliczeń finansowych projektów inwestycyjnych, a także wsparcie przy założeniu i organizowaniu funkcjonowania spółek handlowych. Klienci korzystają też chętnie z kontroli, obejmujących: analizę dokumentacji spółki, opcje rozliczania się z konkretnych transakcji, rzetelność ksiąg rachunkowych z zapisami prawnymi i uchwałami, analizowanie załatwiania rachunków z ZUS oraz z US, analizy umów z kontrahentami i pracownikami pod kątem rozliczania się oraz zasadność wydatków administracyjnych.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Dodaj komentarz
Możesz także polubić